Privacyverklaring OUTTT

OUTTT, kantoorhoudende te Oldenzaal aan de Brem 44 (7577 EZ), KVK 52971937, hierna te noemen: “OUTTT”

OUTTT verzorgt outdoor trainingen zoals personal training, bootcamp, circuit, power yoga, PowerMama (zwangerschapscursus) en geeft voedingsadvies.

Deze privacyverklaring is opgesteld om klanten van OUTTT te informeren over de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens en welke rechten en plichten OUTTT en haar klanten hebben.

OUTTT slaat geen bijzondere gegevens op en heeft zodoende geen Functionaris voor de gegevensbescherming (FG).
Contactpersoon voor de AVG is mevrouw Wendy Kwekkeboom, Telefonisch bereikbaar via 0646204526 of via email info @ outtt.nl

De reden voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Email adressen worden opgeslagen om mensen te kunnen bereiken voor nieuwsupdates. Telefoonnummers worden gebruikt om mensen te kunnen bereiken voor wijzigingen van een les. Adressen worden gebruikt voor de opmaak van de facturen. Lengte, gewicht en vetpercentage worden gebruikt om persoonlijke doelen van de klant te beoordelen.

De juridische grondslag.

OUTTT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten omdat dit noodzakelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst met deze klant of de onderneming waar zij werkzaam zijn. Het is voor de uitvoering van belang dat actuele wederzijdse informatie-uitwisseling behouden wordt en dat zo snel en tijdig op wijzigingen kan worden ingespeeld om de kwaliteit van dienstverlening van OUTTT te behouden.

Indien het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van klanten niet noodzakelijk is bij de uitvoering van de overeenkomst, verzamelt en verwerkt OUTTT de gegevens met nadrukkelijke toestemming van de klanten. OUTTT vraagt klanten om een schriftelijke toestemming om de persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit doet OUTTT om vooraf duidelijk te krijgen dat de klant zich bewust is van, en akkoord is met het opslaan van persoonsgegevens. Daarnaast dient de schriftelijke toestemming om bij controle aan te tonen dat toestemming is verleend door de klant. Een exemplaar van deze privacyverklaring is vrij in te zien via de website www.outtt.nl

De klant is niet verplicht toestemming te geven. Mocht de klant geen toestemming geven, dan heeft OUTTT het recht om haar diensten voor de klant niet te starten, niet voort te zetten of op te schorten.

De toestemming kan door de klant op elk moment worden ingetrokken. OUTTT heeft dan het recht om haar diensten met onmiddellijke ingang te stoppen.

Het delen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden gedeeld met verschillende samenwerkingspartners, maar alleen als dit noodzakelijk is. Met de samenwerkingspartners heeft OUTTT een verwerkersovereenkomst gesloten. Alle partners verwerken persoonsgegevens binnen de eisen van ISO 27001 én NEN 7510. 

Persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet gedeeld met andere organisatie buiten de EU of internationale organisaties.

Het bewaren van de persoonsgegevens.

Een jaar na beëindigen van het lidmaatschap worden persoonsgegevens verwijderd. Bij personal training trajecten worden de persoonsgegevens 5 jaar na beëindigen van het traject verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming.

OUTTT maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering over de wijze waarover besluiten worden genomen.

Verplichte verstrekking gegevens.

Indien OUTTT diensten aan biedt via haar website en vraagt om gegevens van (potentiële) klanten, kan OUTTT verplicht in te vullen velden instellen. Wil een (potentiële) klant gebruik maken van de diensten via de website van OUTTT, dan zijn zij verplicht de velden gemarkeerd met een aanduiding “(verplicht)” in te vullen.

Rechten van de klant.

A: De klant heeft recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Op verzoek van de klant worden de gegevens met de klant gedeeld.

B: De klant heeft het recht op rectificatie. Op verzoek van de klant worden de gegevens aangepast indien deze door OUTTT onjuist zijn verwerkt.

C: De klant heeft het recht op het indienen van een klacht. De klant kan een klacht over het opslaan of verwerken van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

D: De klant heeft het recht op overdracht. Zodra de klant over wil stappen op een andere partij die soortgelijke diensten aan biedt, kan de klant verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe partij.

E: Recht op het stoppen van het gebruiken van de gegevens. Zodra de klant niet meer wil dat de persoonsgegevens bij OUTTT worden gebruikt, kan de klant aan OUTTT verzoeken om het gebruik van die persoonsgegevens te stoppen.